Việt Nam “đánh rơi” hàng tỉ USD mỗi năm từ du lịch nghỉ dưỡng

Việt Nam cần nhiều siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng để thỏa mãn mọi nhu cầu trải nghiệm của du khách.
Việt Nam cần nhiều siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng để thỏa mãn mọi nhu cầu trải nghiệm của du khách.
Việt Nam cần nhiều siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng để thỏa mãn mọi nhu cầu trải nghiệm của du khách.
Lên top