Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Viên mãn và hạnh phúc trong ngày Lễ Bàn Giao nhà tại Park Riverside