Vì sao nhiều địa phương ở Ninh Bình ồ ạt đấu giá đất dịp cuối năm?

Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất nhưng cơ sở hạ tầng vẫn dở dang. Ảnh: NT
Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất nhưng cơ sở hạ tầng vẫn dở dang. Ảnh: NT
Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất nhưng cơ sở hạ tầng vẫn dở dang. Ảnh: NT
Lên top