Vì sao dòng tiền đổ vào bất động sản ngày càng nhiều?

Nhiều trường hợp đầu tư mua nhà xong để hoang rất nhiều năm. Ảnh: Cao Nguyên
Nhiều trường hợp đầu tư mua nhà xong để hoang rất nhiều năm. Ảnh: Cao Nguyên
Nhiều trường hợp đầu tư mua nhà xong để hoang rất nhiều năm. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top