Vi phạm phòng cháy chữa cháy: Xử chưa nghiêm, chủ đầu tư có biểu hiện nhờn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.
Lên top