VEA xây trường trên giấy, biệt thự sai quy hoạch: Thanh tra toàn diện dự án

3 tòa biệt thự nguy cơ mọc lên trong dự án của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
3 tòa biệt thự nguy cơ mọc lên trong dự án của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
3 tòa biệt thự nguy cơ mọc lên trong dự án của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
Lên top