VEA tháo dỡ nhiều công trình sai phạm tại dự án xây dựng ở Bắc Ninh

Tòa nhà có kiểu dáng biệt thự tại dự án của VEA trước khi bị tháo dỡ phần tường rào.
Tòa nhà có kiểu dáng biệt thự tại dự án của VEA trước khi bị tháo dỡ phần tường rào.
Tòa nhà có kiểu dáng biệt thự tại dự án của VEA trước khi bị tháo dỡ phần tường rào.
Lên top