Vẽ dự án xây trường học trên giấy, VEA để công trình sai phạm tràn lan

Sau 13 năm được phê duyệt quy hoạch, Trường CĐ nghề Lý Công Uẩn chưa thấy, chỉ thấy xuất hiện nhiều sân bóng trong dự án do VEA là chủ đầu tư. Ảnh: Lao Động
Sau 13 năm được phê duyệt quy hoạch, Trường CĐ nghề Lý Công Uẩn chưa thấy, chỉ thấy xuất hiện nhiều sân bóng trong dự án do VEA là chủ đầu tư. Ảnh: Lao Động
Sau 13 năm được phê duyệt quy hoạch, Trường CĐ nghề Lý Công Uẩn chưa thấy, chỉ thấy xuất hiện nhiều sân bóng trong dự án do VEA là chủ đầu tư. Ảnh: Lao Động
Lên top