Vẽ dự án "ma", tự ý rao bán trên 100 tỉ đồng

Ông Tuấn bên dự án Nice Town mà ông đã đầu tư 200 triệu đồng. Ảnh: Minh Châu
Ông Tuấn bên dự án Nice Town mà ông đã đầu tư 200 triệu đồng. Ảnh: Minh Châu
Ông Tuấn bên dự án Nice Town mà ông đã đầu tư 200 triệu đồng. Ảnh: Minh Châu
Lên top