Về đề xuất cho phép người nước ngoài mua bất động sản du lịch: Cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng

Việc kinh doanh căn hộ du lịch được nhìn nhận vẫn phải phụ thuộc vào chủ đầu tư dự án. Ảnh: Cẩm Văn
Việc kinh doanh căn hộ du lịch được nhìn nhận vẫn phải phụ thuộc vào chủ đầu tư dự án. Ảnh: Cẩm Văn
Việc kinh doanh căn hộ du lịch được nhìn nhận vẫn phải phụ thuộc vào chủ đầu tư dự án. Ảnh: Cẩm Văn
Lên top