Vay thương mại, người thu nhập thấp mua nhà không thể chịu nổi!