Như một lời tri ân:

Văn Phú- Invest đưa tác phẩm của Lê Công Thành tương tác với công chúng

Tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Công Thành tại căn hộ dịch vụ khách sạn Oakwood Residence Hanoi của chủ đầu tư Văn Phú - Invest. Nguồn: VP
Tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Công Thành tại căn hộ dịch vụ khách sạn Oakwood Residence Hanoi của chủ đầu tư Văn Phú - Invest. Nguồn: VP
Tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Công Thành tại căn hộ dịch vụ khách sạn Oakwood Residence Hanoi của chủ đầu tư Văn Phú - Invest. Nguồn: VP
Lên top