Vẫn còn những rào cản về pháp lý khiến hàng trăm dự án tiếp tục ách tắc

Vẫn con tồn tại nhiều rào cản từ việc xung đột pháp luật giữa Luật Đất đai 2013 và nhiều bộ luật khác. Ảnh: Bảo Chương
Vẫn con tồn tại nhiều rào cản từ việc xung đột pháp luật giữa Luật Đất đai 2013 và nhiều bộ luật khác. Ảnh: Bảo Chương
Vẫn con tồn tại nhiều rào cản từ việc xung đột pháp luật giữa Luật Đất đai 2013 và nhiều bộ luật khác. Ảnh: Bảo Chương
Lên top