Vạch rõ nhiều vi phạm xây dựng tại dự án Green Pearl 378 Minh Khai

Công ty CP Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức đã xây dựng 05 công trình sai GPXD đã được cấp. Ảnh Cao Nguyên.
Công ty CP Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức đã xây dựng 05 công trình sai GPXD đã được cấp. Ảnh Cao Nguyên.
Công ty CP Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức đã xây dựng 05 công trình sai GPXD đã được cấp. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top