Ủy quyền cho người khác, có lo bị tự ý bán đất?

Lên top