UBND tỉnh Thanh Hoá sửa sai cho huyện, ra quyết định đền bù cho dân

Bà Cao Thị Minh (áo đỏ) làm việc với PV báo Lao Động. Ảnh: T.L
Bà Cao Thị Minh (áo đỏ) làm việc với PV báo Lao Động. Ảnh: T.L
Bà Cao Thị Minh (áo đỏ) làm việc với PV báo Lao Động. Ảnh: T.L
Lên top