Từng nhận sổ đỏ còn được miễn giảm tiền sử dụng đất không?

Người sử dụng đất chỉ được miễn giảm tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ đề nghị cùng hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu. Ảnh: LĐO
Người sử dụng đất chỉ được miễn giảm tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ đề nghị cùng hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu. Ảnh: LĐO
Người sử dụng đất chỉ được miễn giảm tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ đề nghị cùng hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu. Ảnh: LĐO
Lên top