Từng lỡ một nhịp quy hoạch hai bên sông Hồng, Hà Nội lên phương án ra sao?

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 15 HĐND thành phố khoá XV. Ảnh: Trần Thường
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 15 HĐND thành phố khoá XV. Ảnh: Trần Thường
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 15 HĐND thành phố khoá XV. Ảnh: Trần Thường
Lên top