Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền đến 1 tỉ đồng

Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở) mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phạt tiền. Ảnh TL.
Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở) mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phạt tiền. Ảnh TL.
Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở) mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phạt tiền. Ảnh TL.
Lên top