Từ tháng 7.2021, cứ mua nhà là có hộ khẩu Hà Nội

Cứ mua nhà là có hộ khẩu ở Hà Nội. Ảnh Cao Nguyên.
Cứ mua nhà là có hộ khẩu ở Hà Nội. Ảnh Cao Nguyên.
Cứ mua nhà là có hộ khẩu ở Hà Nội. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top