Từ năm 2021, thêm các trường hợp xây nhà không cần xin giấy phép xây dựng?

Từ năm 2021 có nhiều trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh Cao Nguyên (ảnh minh hoạ).
Từ năm 2021 có nhiều trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh Cao Nguyên (ảnh minh hoạ).
Từ năm 2021 có nhiều trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh Cao Nguyên (ảnh minh hoạ).
Lên top