Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Từ năm 2017 sẽ tạm dừng cấp bảo lãnh cho các dự án mới