Từ dự án AZ Thăng Long đến tên gọi mới THT New City, nói lên điều gì?

Lên top