Từ 1.9, bồi thường đến 2 lần diện tích sử dụng khi xây lại chung cư

Lên top