Từ 1.7.2021: 5 địa điểm thuê nhà không được đăng ký thường trú, tạm trú mới

Lên top