Từ 15.8, dừng thực hiện dự án BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư

Luật PPP cũng thể chế chủ trương dừng thực hiện các dự án BT trong giai đoạn tới. Ảnh minh hoạ: Công Hùng
Luật PPP cũng thể chế chủ trương dừng thực hiện các dự án BT trong giai đoạn tới. Ảnh minh hoạ: Công Hùng
Luật PPP cũng thể chế chủ trương dừng thực hiện các dự án BT trong giai đoạn tới. Ảnh minh hoạ: Công Hùng
Lên top