TS. Phạm Sỹ Liêm: “Các dự án phải thế chấp ngân hàng là điều rất bình thường“