Trường liên cấp quốc tế hàng đầu Hoa Kỳ sắp có mặt tại Ecopark

(Lễ ký kết ngày 23.6.2020 giữa đại diện Liên doanh Giáo dục quốc tế Ecopark Daesung và  đại diện Trường Chadwick (USA)  được diễn ra trong khuôn viên trường Chadwick International School ở Songdo, Hàn Quốc)
(Lễ ký kết ngày 23.6.2020 giữa đại diện Liên doanh Giáo dục quốc tế Ecopark Daesung và đại diện Trường Chadwick (USA) được diễn ra trong khuôn viên trường Chadwick International School ở Songdo, Hàn Quốc)
(Lễ ký kết ngày 23.6.2020 giữa đại diện Liên doanh Giáo dục quốc tế Ecopark Daesung và đại diện Trường Chadwick (USA) được diễn ra trong khuôn viên trường Chadwick International School ở Songdo, Hàn Quốc)
Lên top