Trường hợp nào nhà đất là tài sản chung của vợ chồng?

Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng khi có được trong thời kỳ hôn nhân. Ảnh: Q.Đại
Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng khi có được trong thời kỳ hôn nhân. Ảnh: Q.Đại
Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng khi có được trong thời kỳ hôn nhân. Ảnh: Q.Đại
Lên top