Trước khi ở nhà mới, H'hen Niê từng sống thế nào trong căn hộ được cấp?

H'hen Niê sống giản dị và vui vẻ trong căn hộ được cấp lúc đăng quang hoa hậu. Ảnh: NSCC
H'hen Niê sống giản dị và vui vẻ trong căn hộ được cấp lúc đăng quang hoa hậu. Ảnh: NSCC
H'hen Niê sống giản dị và vui vẻ trong căn hộ được cấp lúc đăng quang hoa hậu. Ảnh: NSCC
Lên top