Trước khi dọn vào TP HCM sống, Thanh Vân Hugo từng ở căn hộ cao cấp nào?

Không gian sống tại Hà Nội trước khi chuyển vào TP HCM của Thanh Vân Hugo. Ảnh: NSCC
Không gian sống tại Hà Nội trước khi chuyển vào TP HCM của Thanh Vân Hugo. Ảnh: NSCC
Không gian sống tại Hà Nội trước khi chuyển vào TP HCM của Thanh Vân Hugo. Ảnh: NSCC
Lên top