Trung tâm đào tạo cán bộ của ngân hàng "gắn" khách sạn 4 sao

Bên ngoài là Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhưng bên trong "gắn" khách sạn 4 sao. Ảnh: PV
Bên ngoài là Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhưng bên trong "gắn" khách sạn 4 sao. Ảnh: PV
Bên ngoài là Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhưng bên trong "gắn" khách sạn 4 sao. Ảnh: PV
Lên top