Trúng đấu giá đất, bán sang tay “ăn chênh” cả trăm triệu đồng

Giấy chứng nhận đấu giá đất tại xã Đại Áng. Ngay sau đó được đưa lên để rao bán. Ảnh TL.
Giấy chứng nhận đấu giá đất tại xã Đại Áng. Ngay sau đó được đưa lên để rao bán. Ảnh TL.
Giấy chứng nhận đấu giá đất tại xã Đại Áng. Ngay sau đó được đưa lên để rao bán. Ảnh TL.
Lên top