Trục lợi từ nhà ở xã hội tại Hà Nội: Phát hiện nhiều, xử lý chẳng được bao nhiêu!

Dự án nhà xã hôi Rice City, nơi xảy ra vụ lùm xùm “con bán nhà xã hội cho bố”.
Dự án nhà xã hôi Rice City, nơi xảy ra vụ lùm xùm “con bán nhà xã hội cho bố”.