Trục lợi nhà ở xã hội: Mua để bán lại thu lời, chủ đầu tư còn tiếp tay?

Nhu cầu nhà ở xã hội tại các thành phố lớn còn rất lớn. Ảnh: Phan Anh
Nhu cầu nhà ở xã hội tại các thành phố lớn còn rất lớn. Ảnh: Phan Anh
Nhu cầu nhà ở xã hội tại các thành phố lớn còn rất lớn. Ảnh: Phan Anh
Lên top