Trục Lê Văn Lương kéo dài lại thêm sự góp mặt của "đại gia" Hải Phát

Phối cảnh tổng thể Dự án ROMAN PLAZA
Phối cảnh tổng thể Dự án ROMAN PLAZA