Trong năm 2021, khu vực nào được phép phân lô bán nền?

Việc phân lô, bán nền sẽ được quy định chặt chẽ để đảm bảo cho khách hàng. Ảnh Anh Huy.
Việc phân lô, bán nền sẽ được quy định chặt chẽ để đảm bảo cho khách hàng. Ảnh Anh Huy.
Việc phân lô, bán nền sẽ được quy định chặt chẽ để đảm bảo cho khách hàng. Ảnh Anh Huy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top