Trong 5 năm, người nước ngoài mua 16.000 căn nhà tại Việt Nam

Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 2%. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 2%. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 2%. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top