Trình tự cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi

Việc cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi được quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi được quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi được quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top