Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Triển khai loạt chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội trọng điểm, kết quả ra sao?

Ảnh: T.L
Ảnh: T.L