Triển khai bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai: Một năm vẫn kêu khó!