Trào lưu “ngủ dưới đáy biển” đã có mặt tại Việt Nam