Tránh thất thoát khi thu hồi, đấu giá đất hai bên đường mới

Chủ trương thu hồi thêm đất hai bên đường làm dự án để bán đấu giá của TP.HCM được kỳ vọng có nhiều đột phá. Ảnh Thành Thái (minh họa).
Chủ trương thu hồi thêm đất hai bên đường làm dự án để bán đấu giá của TP.HCM được kỳ vọng có nhiều đột phá. Ảnh Thành Thái (minh họa).
Chủ trương thu hồi thêm đất hai bên đường làm dự án để bán đấu giá của TP.HCM được kỳ vọng có nhiều đột phá. Ảnh Thành Thái (minh họa).
Lên top