Tranh chấp về lối đi có phải là tranh chấp đất đai?

Tùy từng trường hợp cụ thể để xác định khi nào tranh chấp lối đi là tranh chấp đất đai. Ảnh: Tùng Giang
Tùy từng trường hợp cụ thể để xác định khi nào tranh chấp lối đi là tranh chấp đất đai. Ảnh: Tùng Giang
Tùy từng trường hợp cụ thể để xác định khi nào tranh chấp lối đi là tranh chấp đất đai. Ảnh: Tùng Giang
Lên top