Trái phiếu doanh nghiệp vẫn sôi động nhưng lo ngại rủi ro từ bất động sản

Trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh huy động vốn sôi động. Ảnh: Quang Duy
Trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh huy động vốn sôi động. Ảnh: Quang Duy
Trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh huy động vốn sôi động. Ảnh: Quang Duy
Lên top