Trách nhiệm của Ban quản lý chung cư trong phòng chống dịch COVID-19

Các lực lượng cách ly y tế và triển khai biện pháp phòng, chống và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Tùng Giang
Các lực lượng cách ly y tế và triển khai biện pháp phòng, chống và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Tùng Giang
Các lực lượng cách ly y tế và triển khai biện pháp phòng, chống và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Tùng Giang
Lên top