TP.Pleiku, Gia Lai lên đô thị loại I, tạo động lực cho vùng Tây Nguyên

Lên top