TP.Hồ Chí Minh: Mệt mỏi với bảng giá đất

Dự kiến thành phố HCM sẽ ban hành bảng giá đất mới vào tháng 9.2020. Ảnh: Bảo Chương
Dự kiến thành phố HCM sẽ ban hành bảng giá đất mới vào tháng 9.2020. Ảnh: Bảo Chương
Dự kiến thành phố HCM sẽ ban hành bảng giá đất mới vào tháng 9.2020. Ảnh: Bảo Chương
Lên top