TP.Hồ Chí Minh: Chen chúc nhau đi mua đất nền

Khung cảnh mở bán đất nền tại một dự án ở quận vùng ven TPHCM vào đầu tháng 4 vừa qua.
Khung cảnh mở bán đất nền tại một dự án ở quận vùng ven TPHCM vào đầu tháng 4 vừa qua.
Khung cảnh mở bán đất nền tại một dự án ở quận vùng ven TPHCM vào đầu tháng 4 vừa qua.
Lên top