TPHCM xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn thành lập “thành phố phía Đông”

Khu công nghệ cao là một trong những trụ cột để TPHCM hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.  Ảnh: Minh Quân
Khu công nghệ cao là một trong những trụ cột để TPHCM hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Ảnh: Minh Quân
Khu công nghệ cao là một trong những trụ cột để TPHCM hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Ảnh: Minh Quân

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top